PGB-beheer

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een budget dat door de gemeente, het Zorgkantoor of de ziektenkostenverzekeraar wordt verstrekt, om zelf zorg of begeleiding in te kopen.

Als PGB-beheerder bewaken wij het budget en zorgen ervoor dat dit niet overschreden wordt. Wij stellen de juiste zorgovereenkomsten op met de zorgverleners en wij controleren de facturen of urenbriefjes die door de cliënt of de zorgverlener worden ingediend. Ook bewaken wij de looptijd van indicaties en de zorgovereenkomsten.

Indien gewenst kunnen wij helpen bij de aanvraag van een PGB.

In geval van mentorschap en curatele kan Bureau De Vegt naast PGB-beheerder tevens als gewaarborgde hulp optreden. Hierbij kijken wij niet alleen naar de cijfermatige kant van het PGB, maar bewaken wij (al dan niet samen met de cliënt) of de geleverde zorg de juiste is. We bespreken dit met de cliënt en zo nodig met de zorgverleners. Indien de geleverde zorg niet overeenkomt met hetgeen afgesproken is, overleggen wij hoe deze weer passend kan worden. Soms wordt een gewaarborgde hulp verplicht gesteld als er een PGB is en vaak is het gewoon prettig om iemand te hebben die meekijkt en meedenkt over de geleverde zorg.

Ook geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op via onze contactpagina.

Meer

Direct naar

Contactgegevens

Bureau de Vegt
Postbus 64
8470 AB Wolvega
Tel: 0561-475336
info@bureaudevegt.nl