Curatele

Curatele

Curatele is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De kantonrechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben. Uw curator regelt al uw geldzaken en beschermt uw bezit. De curator houdt de administratie bij en betaalt rekeningen. Afhankelijk van uw situatie, krijgt u van uw curator een bedrag (het zgn. leefgeld) voor uw dagelijkse uitgaven.

Uw curator beslist over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De curator komt op voor uw persoonlijke belangen en ziet erop toe dat zorgverleners, behandelaars of instellingen zich aan hun afspraken houden. De curator controleert hoe het met u gaat en als het nodig is, wordt er ingegrepen om uw situatie te verbeteren.

De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen (bewindmentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Ook geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op via onze contactpagina.

Meer

Direct naar

Contactgegevens

Bureau de Vegt
Postbus 64
8470 AB Wolvega
Tel: 0561-475336
info@bureaudevegt.nl