Budgetbeheer

Budgetbeheer

Budgetbeheer is op vrijwillige basis en is bedoeld voor mensen, die (tijdelijk) problemen ondervinden bij het zelfstandig op orde houden van hun financiƫle huishouding. Hiervoor is geen uitspraak van de rechter nodig. Budgetbeheer bestaat o.a. uit de garantie dat betalingen tijdig worden gedaan, zodat er geen (nieuwe) schulden ontstaan. De vanuit budgetbeheer gedane betalingen dienen minimaal op de huur/hypotheeklasten, nutsvoorzieningen en wettelijk verplichte verzekeringen betrekking te hebben. Het pakket werkzaamheden zal op uw individuele situatie worden afgestemd.

Wanneer u schulden heeft, wordt bepaald met welk deel van uw inkomen de schulden worden afgelost en welk deel u vrij te besteden heeft. Deze tussen u en Bureau De Vegt gemaakte afspraken worden in een contract vastgelegd.

Vergelijken

Vergelijk hier budgetbeheer ten op zichte van inkomensbeheer en schuldhulpverlening.

Ook geĆÆnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op via onze contactpagina.

Meer

Direct naar

Contactgegevens

Bureau de Vegt
Postbus 64
8470 AB Wolvega
Tel: 0561-475336
info@bureaudevegt.nl