Mentorschap

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger en niet vermogensrechtelijk belangenbehartiger voor een volwassene, die niet (meer) goed voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Vaak gaat het om volwassenen met een verstandelijke beperking, dementie of een psychiatrische problematiek.

De mentor heeft een regievormende en raadgevende taak. De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in aangelegenheden betreffende diens verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, woonsituatie en werkplek/dagbestedingsvorm. Een mentor helpt bij het behartigen van de belangen van niet financiële/materiële aard. Een mentor adviseert en ondersteunt de cliënt bij het maken van keuzes en het naar buiten brengen van beslissingen. Het gaat hierbij om alle beslissingen die van invloed zijn op het leven en welzijn van de cliënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitzoeken van een nieuwe woonplek in een zorginstelling.

De mentor is verantwoordelijk voor het opbouwen en in stand houden van een adequaat hulpverleningsnetwerk rondom de cliënt. Daarom heeft de mentor regelmatig contact met de cliënt en zorgverleners om ervoor te zorgen dat de cliënt de optimale zorg krijgt.

Ook geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op via onze contactpagina.

Meer

Direct naar

Contactgegevens

Bureau de Vegt
Postbus 64
8470 AB Wolvega
Tel: 0561-475336
info@bureaudevegt.nl