Bewindvoering

Bewindvoering

Beschermingsbewind –ook wel civiel bewind of gewoon bewind(voering) genoemd- is een wettelijke maatregel, bedoeld voor meerderjarigen die tijdelijk of langdurig niet (meer) in staat zijn om hun eigen vermogensrechtelijke (financiële) belangen te behartigen of zelfstandig beslissingen te nemen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten, mensen met een verslaving, ouderen die in een zorginstelling verblijven, maar ook personen die aan dementie lijden en comateuze patiënten. Om te voorkomen dat anderen misbruik van die situatie maken kan (o.a. op verzoek van familie van de betrokken persoon) door de rechter beschermingsbewind worden ingesteld.

Daarnaast kan in geval van problematische schulden beschermingsbewind, ook wel schuldenbewind genoemd, worden ingesteld. Er is sprake van problematische schulden indien iemand niet meer aan zijn lopende betalingsverplichtingen kan voldoen en er schulden ontstaan, die niet (meer) met behulp van een betalingsregeling kunnen worden ingelost.

Ook geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op via onze contactpagina.

Meer

Direct naar

Contactgegevens

Bureau de Vegt
Postbus 64
8470 AB Wolvega
Tel: 0561-475336
info@bureaudevegt.nl