Levenstestament/levensexecuteur

Levenstestament/levensexecuteur

Het levenstestament is sterk in opkomst. Steeds meer mensen praten erover. Het is kort gezegd een draaiboek (akte) waarbij vooraf aan een door iemand zelf aangewezen vertrouwenspersoon (levensexecuteur) een volmacht wordt gegeven, zodat deze levensexecuteur je belangen kan behartigen als je het zelf (om wat voor reden dan ook) niet meer kunt. Het gaat dan o.a. om je financiële- of zorgbelangen.

Steeds meer mensen stellen zo’n document bij de notaris op, want dit geeft meer vrijheid dan beschermingsbewind, mentorschap of curatele. In een levenstestament kunt u vastleggen welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. U bepaalt wanneer de levensexecuteur aan de slag gaat, wie de uitgevoerde werkzaamheden controleert en voor welke handelingen de levensexecuteur toestemming nodig heeft. De wet verbiedt de levensexecuteur ook bepaalde handelingen, zoals het aanpassen van uw testament of het namens u opmaken van een codicil.

Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Verder kan het overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc.

Welke taken een levensexecuteur zal uitvoeren hangt dus volledig af van de bevoegdheden die u deze geeft. Indien u in het levenstestament geen beperkingen vastlegt, mag de levensexecuteur u in bijna alle gevallen vertegenwoordigen. Enkele voorbeelden van taken: administratie geheel of gedeeltelijk overnemen, vermogen beheren, goede zorgvoorzieningen regelen, huis en inboedel beheren, huis verkopen. In het levenstestament kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. Zoals wanneer een levensexecuteur met de werkzaamheden mag starten, wie de levensexecuteur controleert als u dit zelf niet meer kunt, waarvoor deze toestemming nodig heeft etc. Kortom, u kunt helemaal een regeling op maat maken, conform uw eigen wensen.

Ook geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op via onze contactpagina.

Meer

Direct naar

Contactgegevens

Bureau de Vegt
Postbus 64
8470 AB Wolvega
Tel: 0561-475336
info@bureaudevegt.nl