NEN 8048 gecertificeerd

De laatste jaren is de schuldenproblematiek in Nederland toegenomen. Dat blijkt onder andere uit de toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening. Ook is de complexiteit van de schuldsituatie toegenomen doordat de hoogte van de schuld is toegenomen en de schuldenaar met gemiddeld 11 schuldeisers van doen heeft.

Het is daarom van groot belang dat een problematische schuld zo veel mogelijk wordt voorkomen dan wel wordt opgelost. Ook omdat de maatschappelijke kosten van schulden vaak hoog zijn: armoede, sociale uitsluiting, huisuitzetting, onverzekerd zijn, afsluiting van gas/licht.

In een adequaat stelsel van kwalitatief goede schuldhulpverlening is alleen plaats voor bonafide partijen die zowel het vertrouwen verdienen van de schuldenaar als van de schuldeiser. In die context ondersteunt het kabinet het traject van vrijwillige certificering voor schuldhulpverleners.

In februari 2007 hebben belanghebbende partijen uit de schuldhulpverleningssector besloten om deze zelfregulering vorm te geven door middel van de instrumenten normalisatie en certificatie. Dit initiatief werd ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
In 2010 heeft de Normcommissie Schuldhulpverlening van NEN de normen op twee essentiële punten aangepast om gesignaleerde belemmeringen voor een snelle invoering weg te nemen.

NEN 8048 is opgesteld door de normcommissie 381 003 “Schuldhulpverlening”. Hierin hebben de volgende partijen geparticipeerd:

 • Algemene Nederlandse Vereniging voor Schuldenproblematiek (ANVS)
 • Coöperatieve Vereniging SVF Nederland
 • MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (MOgroep W&MD)
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)
 • PLANgroep B.V.
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • Stichting Modus Vivendi
 • Talenter Training BV
 • Vereniging voor leidinggevenden bij gemeentelijke organisaties op het terrein
 • van Werk, Inkomen en Zorg (Divosa)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Bureau De Vegt is gecertificeerd volgens deze NEN 8048.

Meer

Direct naar

Contactgegevens

Bureau de Vegt
Postbus 64
8470 AB Wolvega
Tel: 0561-475336
info@bureaudevegt.nl